Pr. 1. marts 2020 er Jacob Bossen, Lars Arentzen samt Kim Petersen tiltrådt som partnere i Combi byg A/S.

I forvejen er Jacob Bossen chef for projektafdelingen, Lars Arentzen er chef for tømrerafdelingen, og Kim Petersen er chef for murerafdelingen. Ovenstående tiltag er gjort, dels for at sikre den forsatte positive udvikling som Combi Byg har været igennem den seneste årrække, dels er det en honorering af deres store engagement og indlevelse i firmaet, som har været med til at bringe Combi Byg derhen hvor vi er i dag. De tre medarbejdere, har alle faglige og stærke profiler, som vil være med til at fastholde og videreudvikle virksomheden i den ønskede retning.

Fremover består Combi Bygs ejerkreds af – Direktør Jens Larsen, Projektchef Poul Pedersen, Beregner Mikael Larsen, Afdelingschef for projektafdelingen Jacob Bossen, Tømrermester Lars Arentzen og Murermester Kim Petersen.

“Den nuværende ejerkreds byder de nye partnere varmt velkommen og glæder sig til det fremtidige partnerskab i Combi Byg A/S.”