Om Combi Byg

Combi Byg er en veletableret hoved- og totalentreprenør, der tager ansvar overfor både kunder, ansatte og lokalsamfund.

Vores historie

Combi Byg A/S, er et entreprenørfirma stiftet i 2005 af de to brødre Jens Larsen og Mikael Larsen.

I 2013 blev ejerkredsen udvidet, og Poul Pedersen kom til som projektchef og partner.

I 2020, blev ejerskabet i Combi Byg A/S yderligere forstærket ved tiltrædelsen af de 3 nye partnere, Jacob Bossen, Lars Arentzen og Kim Petersen.

I takt med den organiske vækst, blev Combi Byg VVS ApS stiftet, og det er dette firma, der står for udførelsen af vores VVS- og kloakarbejder i egenproduktion.

Fra firmaets start, har vi haft en sund organisk vækst, der har betydet at vi gradvist har kunnet udvide med nye kompetencer og flere dygtige medarbejdere. Dette betyder, at vi i dag udfører fag- hoved- og totalentrepriser inden for alle genrer af byggeriet. Ud over de mange opgaver vi løser i samarbejde med vores dygtige underentreprenører, udfører vi fagentrepriser i egenproduktion, indenfor glarmester-, murer-, tømrer-, maler-, VVS- og kloakarbejder.

I dag ledes Combi Byg A/S af direktør Jens Larsen. Direktionen understøttes af en stærk organisation af projektchef Poul Pedersen samt afdelingschef for projektafdelingen Jacob Bossen, tømrermester Lars Arentzen og murermester Kim Petersen.

Mens Combi Byg VVS ApS ledes af Aut. gas-, vand- og kloakmester, sanitetsmester samt direktør Ronny Bundgaard og Aut. gas-, vand- og sanitetsmester, serviceleder Thomas Larsen.

En stærk kombination af faglige og personlige kompetencer, der danner et solidt grundlag for vores fortsatte vækst og positive arbejdsmiljø.

Combi Byg A/S udvider partnerkredsen

I foråret 2020 tiltrådte Jacob Bossen, Lars Arentzen samt Kim Petersen som partnere i Combi Byg A/S.

Jacob Bossen bestrider til dagligt stillingen afdelingschef for projektafdelingen, tømrermeste Lars Arentzen er chef for tømrerafdelingen, og murermester Kim Petersen er chef for murerafdelingen.

Ovenstående tiltag er gjort, dels for at sikre den forsatte positive udvikling som Combi Byg har været igennem den seneste årrække, dels er det en honorering af deres store engagement og indlevelse i firmaet, som har været med til at bringe Combi Byg derhen hvor vi er i dag.

De tre medarbejdere, har alle faglige og stærke profiler, som vil være med til at fastholde og videreudvikle virksomheden i den ønskede retning.

Socialt ansvar

Hos Combi Byg er vi bevidste om, at vores vigtigste ressource er dygtige medarbejdere.

Det er vigtigt for os, og for branchen, at der til stadighed bliver uddannet kvalificerede faglærte håndværkere, indenfor alle fag.

Derfor tager vi ansvar og uddanner hele tiden nye svende inden for alle fag. Vi har siden 2011 i gennemsnit haft 1 lærling, pr. 4 timelønnede.

Vi sørger for vores lærlinges udvikling, og giver dem ansvar under uddannelsen. Derfor bliver de kompetente og engagerede medarbejdere, der heldigvis ofte forbliver hos Combi Byg, når svendeprøven er bestået.

Vi mener, at vores virksomhed, og vores branche, spiller en vigtig rolle i det rummelige arbejdsmarked. Det gælder ikke kun lærlinge, men også mennesker, der af forskellige årsager har været længe udenfor arbejdsmarkedet. Derfor tager vi også ansvar for denne del af arbejdsmarkedet, gennem forskellige initiativer og samarbejder.

Organisation

Combi Byg består i dag
af to selvstændige virksomheder, Combi Byg A/S og Combi Byg VVS ApS.

Ejerkredsen i Combi Byg A/S består de seks partnere Jens Larsen, Mikael Larsen, Poul Pedersen, Jacob Bossen, Lars Arentzen og Kim Petersen. Den daglige ledelse varetages af Direktør Jens Larsen.

Ejerkredsen i Combi Byg VVS består af de fem partnere Ronny V. Bundgaard, Thomas Larsen, Jens Larsen, Mikael Larsen og Poul Pedersen. Den daglige ledelse varetages af Direktør Ronny V. Bundgaard

Combi Byg A/S består af følgende afdelinger: Tilbudsafdelingen, Projektafdelingen, Hoved- og totalentrepriseafdelingen, Tømrerafdelingen, Murerafdelingen, Malerafdelingen, Glarmesterafdelingen og Forsikringsafdelingen

Ovennævnte afdelinger supporteres alle i det daglige, af vores stærke administration.
Det betyder, at vi i dag har en stærk organisation, med en række fagkompetencer og en bred vifte af ledelsesmæssige kompetencer, der samarbejder og understøtter hinandens arbejde.

Miljø og arbejdsmiljø

Hos Combi Byg er vi bevidste om, at byggebranchen har et stort miljømæssigt ansvar, og vi holder os derfor løbende opdateret på nye miljømæssige tiltag. Både indenfor materialer og materiel.

Vi er meget stolte af vores medarbejdere, og derfor gør vi vores for at sikre dem et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Af den grund har vi nedsat en arbejdsmiljøgruppe, som består af en repræsentant fra hver afdeling samt en repræsentant fra ledelsen. Der bliver afholdt fire møder om året, hvor arbejdsmiljøet og nye tiltag inden for branchen bliver drøftet. På byggepladserne bliver arbejdsmiljøet varetaget af vores projekt- eller byggeleder, som har arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen.

Vi prioriterer at medarbejderne altid har den nødvendige information, og ledelsen det nødvendige fokus. Så vi hele tiden udvikler vores miljø- og arbejdsmiljømæssige tiltag. Det er vores erfaring, at et positivt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere bliver hørt og respekteret, er et stærkt udgangspunkt for en sikker arbejdsdag. Og derfor gør vi meget for at fastholde og udvikle vores positive kultur, sideløbende med de konkrete tiltag.

Kontakt os

Hvordan kan vi hjælpe?
Udfyld kontaktformularen, så sørger vi for, at den rigtige medarbejder kontakter dig snarest.

 

Combi Byg A/S

Valhøjs Allé 160,
2610 Rødovre
+45 3670 2700
info@combibyg.dk

Combi Byg A/S​
CVR: 30488687​​
​Combi Byg VVS ApS​
CVR: 32360084​