Skoler

Med fokus på kvalitet og sikkerhed, udfører vi en række renoveringsprojekter og nybyggeri på skoler og gymnasier.

Blågård Skole

Byggeherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Friborg & Lassen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
8,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune & PLH Arkitekter
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Renovering af gymnastiksal beliggende 5m under jorden. Spunds mod off. vej, hertil udgravning, afspærring, varsling samt førregistrering og møder med tilstødende ejendomme. Understøtning/tætning af betonvægge. Udgravning til pumpebrønde/styring og kloak samt tilslutning af dræn. Betonrenovering af facade inkl. nedrensning af belægning samt tag-konstruktion, for udførsel af ny betonfils udvendigt og indvendig behandling af gamle betonbjælker.