Erhverv

Hos Combi Byg udfører vi fag-, hoved- og totalentrepriser for blandt andet hoteller, boligselskaber og ejendomsinvestorer.

CPH Business House

Bygherre
CPH Business Park A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
5,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Arbejdet bestod af ombygningen af to kantiner med en kapacitet på i alt 508 spisepladser fordelt på 368 spisende. Ny-indretning af indgangspartier, centergang, mødelokaler elevatorforrum, trappeskakte samt 2. sal og gang. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion og udgjorde ca. 3/4 dele af entreprisen.