Renovering

Vi udfører renoveringsopgaver som både fagentrepriser og hovedentrepriser. Fælles for dem alle, er en stor håndværksmæssig stolthed, og en sikker forståelse for balancen mellem fornyelse og bevaring.

EF Godsbanegade

Bygherre
Ejerforeningen Godsbanegade
Arkitekt
Gaihede Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Gaihede Arkitekter
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Ejendommens tagbelægning udskiftes til eksisterende tagbrædder over tagbjælker, bygges op på ny med naturskiffer på skrå tagflader og tagpap på lige tagflader. Ny tagterrasse etableres inkl. forhøjelse af eksisterende bitrappetårne. Partiel renovering af gadefacade samt komplet udskiftning af vinduer. Komplet renovering af gårdfacaden samt komplet udskiftning af vinduer til 2-lags energiruder.