Skoler

Med fokus på kvalitet og sikkerhed, udfører vi en række renoveringsprojekter og nybyggeri på skoler og gymnasier.

Henriksholm Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Til- og ombygning af Henrikholms Skole - indskolingsafsnit. Tilbygningerne ca. 265 m2 omhandler udvidelse af eksisterende klasselokaler, teatersal samt SFO lokale, hvor eksisterende lokaler omhandler sammenlægning af tre mindre lokaler, ny indretning af eksisterende toilet- område, samt etablering af et HC-toilet. Betonarbejdet omfattede udvidelse af betondæk, rampe og adgangsveje.