Institutioner

Vi skaber trygge og effektive byggeprocesser fra projektering til ibrugtagning, og har stor erfaring med både nybyg og renovering af institutioner.

Kennedyhuset – daginstitution

Bygherre
KAB
Arkitekt
DSA Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,7 mil
Mere om projektet
Byggestyre
DSA Arkitekter
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Vindues- og facaderenovering i hovedentreprise. Arbejdet bestod i udskiftning af facadepartier og tagbelægning, med tilhørende opsætning af stillads. Nedrivning af gamle teglsten samt efterisolering og lægning af nye teglsten, med rygning og grater lagt i mørtel.