Service/ rammeaftaler

Det gode samarbejde og den løsningsorienterede tilgang er udgangspunktet for enhver god ramme- eller serviceaftale, og derfor er vi stolte af vores lange samarbejder med både kommuner og virksomheder.

Københavns Kommune

Bygherre
Københavns Kommune
Entrepriseform
Rammeaftale løbende drift
Entreprisesum
35,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
4 årig kontrakt fra 2016
Sagsbeskrivelse
Rammeaftalen omfatter løbene vedligeholdelse på alle bygninger i de 2 distrikter, hvor der både er hospitaler, storkøkkener samt laboratorier, der hver især skal leve op til en rækker lovgivningsmæssige krav, som gælder arbejde i sterile miljøer. Flere af stederne skal leve op til GMO krav omkring tæthed og rengøringsvenlighed. Under udførelsen er vi i tæt samarbejde med Københavns Kommune samt deres akutdrift.