Erhverv

Hos Combi Byg udfører vi fag-, hoved- og totalentrepriser for blandt andet hoteller, boligselskaber og ejendomsinvestorer.

Novo Nordisk, Måløv

Bygherre
Novo Nordisk A/S
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
25,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
På OLP byggeriet for Novo Nordisk i Måløv har vi stået for lukningsentreprisen, primært bestående af hele klimaskærmen, herunder skalmuring, renrum, døre, vinduer og facadepartier (med og uden automatik), levering og montering af Parocelementer, tagdækning m.v.. Inde i bygningen har vi desuden stået for opførelsen af mere end 2000 m2 porebeton vægge i tæt samarbejde med de fremskredne installationsfag.