Renovering

Vi udfører renoveringsopgaver som både fagentrepriser og hovedentrepriser. Fælles for dem alle, er en stor håndværksmæssig stolthed, og en sikker forståelse for balancen mellem fornyelse og bevaring.

Rosenlund

Bygherre
Danish Real Estate Investment ApS
Arkitekt
Lars Gitz Architects
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
10,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Renoveringen omfattede afstivning af bygningen samt ændring af facade med tilhørende behandling, vindues og dør huller, tagkonstruktion med nyt tegltag og opførsel af skorstene. Ændringer af kloak samt dræn med pumpebrønde til sort spildevand. Renovering og ændringer af kældernedgange samt hovedtrapper med beton vanger og genbrugs sten. Total istandsættelse af gulve/vægge/lofter/køkken og badeværelser. Afrensning af synlige bjælker.