Renovering

Vi udfører renoveringsopgaver som både fagentrepriser og hovedentrepriser. Fælles for dem alle, er en stor håndværksmæssig stolthed, og en sikker forståelse for balancen mellem fornyelse og bevaring.

Storkevænget, Holte

Bygherre
Privat bygherre, Anne og Lars Cordt
Arkitekt
Friis & Moltke A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Friis & Moltke A/S
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Tilbygning til eksisterende villa samt ombygning/udvidelse af kælder samt spisestue i stueetagen. Etablering af køkkenalrum i tilbygningens stueetage samt tilbygning til kælder, der indeholder værksted, baderum samt opholdsrum. Etablering af kloak i terræn samt støttemur i beton. Udfor tilbygningen anlægges fliseterrasse inkl. trappe mellem øvre/nedre niveau. Øst for huset etableres betontrapper/ramper samt mindre terrasse.