Projekter

Hos Combi Byg har vi en bred vifte af referencer. Nedenfor kan du vælge den kategori, der er mest relevant for dig, eller ”Alle projekter”, hvis du vil have det fulde overblik.

Farum Svømmehal, Farum

Bygherre
Furesø Kommune
Arkitekt
SWECO
Entrepriseform
Storentreprise A - Klinkeentreprisen
Entreprisesum
6,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
SWECO
Udført
2019
Sagsbeskrivelse
Renovering af 50 meter bassin inkl. hæve-/sænkebund og renovering af soppebassin. Opgaven omfattede: Byggeplads etablering/indretning samt drift/vedligehold. Opskæring af fuger op mod bagside plint/op mod RF-stål i overløbsrende m.v. Vådsandblæsning, opretning, vandtætningsmembran, klæber, klinker, cementér fuge samt elastiske fuger vedbassinvæg/bund+H/S-bro. Epoxyfuge (soppebassin). Rengøring+afrigning.

Fairway House 7. sal, Kontorindretning 1270 m2

Bygherre
K/S Niram Core Plus 2 c/o DEAS A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,64 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Runt ApS
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Ombygning af to tomme lejemål, som efter endt renovering, er sammenlagt til et lejemål på 1270m2. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion. Nedrivning/bortskaffelse af byggematerialer. Opsætning af loftplader/vægge. Levering/montering af 3-stavs egelamelparket. Opsætning af HTH køkkener. Udskiftning af samtlige el-installationer. Tjek af eksisterende VVS-installationer. Ventilation/zoner tilpasset indretning.

Novo Nordisk, Bagsværd

Bygherre
Novo Nordisk
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
16,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Renovering af QC Lab bygning 4B og 4AM i Bagsværd. E02 – Nedrivning af taghus samt udskiftning af tag på bygning 4B for tekniske installationer/anlæg. E02A – Udskiftning af lette facader inkl. vinduer udført i Velfac partier. E03 – Levering/montering af indvendige vægge. Diverse malerarbejde og opsætning af Ecophon lyddæmpende lofter. Isætning af døre/glasvægge samt montering af fast inventar samt beklædninger.

Ribegade, København Ø

Bygherre
ROT 8 ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
10,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Bonum Development
Udført
2018-2019
Sagsbeskrivelse
Etablering af 4 stk. tagboliger på tørloftet oven på eksisterende boligejendom med levering/montering af nye elevatorer placeret i de eksisterende bagtrapper. Alle 4 boliger er komplet indrettet inkl. køkkener og bad. Etablering af ca. 540 m2 Københavnertag. Altaner monteret mod gårdsiden. 10 stk. kviste etableret mod gade. I de 4 tagboliger etableres separate genveksanlæg. I de eksisterende 20 lejligheder udskiftes stigestrenge og radiatorer.

Rosenlund

Bygherre
Danish Real Estate Investment ApS
Arkitekt
Lars Gitz Architects
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
10,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Renoveringen omfattede afstivning af bygningen samt ændring af facade med tilhørende behandling, vindues og dør huller, tagkonstruktion med nyt tegltag og opførsel af skorstene. Ændringer af kloak samt dræn med pumpebrønde til sort spildevand. Renovering og ændringer af kældernedgange samt hovedtrapper med beton vanger og genbrugs sten. Total istandsættelse af gulve/vægge/lofter/køkken og badeværelser. Afrensning af synlige bjælker.

Ejendommen Nordre Fasanvej 97 A-B

Bygherre
Anne og Susan Ulbæk
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Falkon A/S, Rådgivende Ingeniører
Udført
2018-2019
Sagsbeskrivelse
Hovedentreprisen bestod af nyt tag på begge bygninger inkl. opretning af tag og montering af pap og skifer. Renovering af kviste samt facaden, hvor eksisterende erhvervslokale er nedlagt og ombygget til alm. beboelse. Montering af nye vinduer i hele ejendommen. Køkkentrappen i forhuset er nedtaget. Etablering af nye badeværelser inkl. nye vvs og el installationer samt sprinkleranlæg på hovedtrappen.

Islev Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
AB Clausen A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Udskiftning 1400 m2 tagbeklædning på hovedbygning.

Ellebjerg Skole

Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Christensen & Co
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Projektet omfatter istandsættelse og mindre ombygning af kontorlokaler, lærerforberedelse, lærerværelse med te køkken, 2 gymnastiksale med tilhørende omklædning og badeforhold samt foyer og sløjdlokale.

Strandparkskolen

Bygherre
Københavns Kommune
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
4,5 mil
Mere om projektet
Ingeniør/byggestyre
Hundsbæk & Henriksen A/S
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Renovering af terapibassin og omklædningsrum. Nyt vandbehandlingsteknik til svømmebadet inkl. nedbrydning og bortskaffelse af eksist. vandbehandlingsteknik. Ombygninger af selve svømmebadet inkl. nye overløbsrender, ny beklædning i bassin og diverse tilpasninger i og omkring bassinnet.

Henriksholm Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Til- og ombygning af Henrikholms Skole - indskolingsafsnit. Tilbygningerne ca. 265 m2 omhandler udvidelse af eksisterende klasselokaler, teatersal samt SFO lokale, hvor eksisterende lokaler omhandler sammenlægning af tre mindre lokaler, ny indretning af eksisterende toilet- område, samt etablering af et HC-toilet. Betonarbejdet omfattede udvidelse af betondæk, rampe og adgangsveje.

Blågård Skole

Byggeherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Friborg & Lassen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
8,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune & PLH Arkitekter
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Renovering af gymnastiksal beliggende 5m under jorden. Spunds mod off. vej, hertil udgravning, afspærring, varsling samt førregistrering og møder med tilstødende ejendomme. Understøtning/tætning af betonvægge. Udgravning til pumpebrønde/styring og kloak samt tilslutning af dræn. Betonrenovering af facade inkl. nedrensning af belægning samt tag-konstruktion, for udførsel af ny betonfils udvendigt og indvendig behandling af gamle betonbjælker.

Nyager Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
Lars Plenge
Entrepriseform
Fagentreprise - Murer
Entreprisesum
1,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Lars Plenge
Udført
2013
Sagsbeskrivelse
Ny tilbygning af etape 3 SFO. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion. Skalmur & flisearbejde.

Køge Gymnasium

Bygherre
Køge Gymnasium
Arkitekt
R Arkitekter
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
1,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Skjøde Knudsen
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Nyopførelse af 1000 m² multihal. Arbejdet omfatter murer, tømrer/snedker & VVS arbejde. Alt er udført i egenproduktion.

Københavns Rådhus

Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Barfoed & Rasmussen Arkitekter
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
0,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Etablering af gangbroer/beskyttelse af snesmeltningsanlæg ved mellembygningen.

Østerbrohuset, Kbh Ø

Bygherre
KBH Fritid, Planlægning, Byudvikling
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
DSA Arkitekter
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Totalombygning af herre, dame samt handicaptoiletter i stuen og på 1. sal. Arbejdet bestod af: Omlægning af vand- og kloakinstallationer. Ændring af ventilationsanlæg. Montering af Steniplader samt opsætning af akustikpudsloft. Foretaget ændringer af murede skillerum. Etablering af polyurethangulv. Opsætning af glasvægge og døre. Nye el-installationer.