Projekter

Hos Combi Byg har vi en bred vifte af referencer. Nedenfor kan du vælge den kategori, der er mest relevant for dig, eller ”Alle projekter”, hvis du vil have det fulde overblik.

Fairway House 7. sal, Kontorindretning 1270 m2

Bygherre
K/S Niram Core Plus 2 c/o DEAS A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,64 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Runt ApS – Tina Petersen
Udført
Primo december 2017 - ultimo februar 2018
Andet
Ombygning af to tomme lejemål som, efter endt renovering, er sammenlagt til et lejemål på 1270m2. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion. Nedrivning/bortskaffelse af byggematerialer. Opsætning af loftplader/vægge. Levering/montering af 3-stavs egelamelparket. Opsætning af HTH køkkener. Udskiftning af samtlige el-installationer. Tjek af eksisterende VVS-installationer. Ventilation/zoner tilpasset indretning.

Novo Nordisk, Bagsværd

Bygherre
Novo Nordisk
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
16,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2018
Andet
Renovering af QC Lab bygning 4B og 4AM i Bagsværd. E02 – Nedrivning af taghus samt udskiftning af tag på bygning 4B for tekniske installationer/anlæg. E02A – Udskiftning af lette facader inkl. vinduer udført i Velfac partier. E03 – Levering/montering af indvendige vægge. Diverse malerarbejde. Opsætning af Ecophon lyddæmpende lofter. Isætning af døre/glasvægge. Montering af fast inventar samt beklædninger.

Ribegade, København Ø

Bygherre
ROT 8 ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
8,9 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Bonum Development
Udført
2018 - 2019
Andet
Etablering af 4 stk. tagboliger på tørloftet oven på eksisterende boligejendom med levering/montering af nye elevatorer placeret i de eksisterende bagtrapper. Alle 4 boliger er komplet indrettet inkl. køkkener og bad. Etablering af ca. 540 m2 Københavnertag. Altaner monteret mod gårdsiden. 10 stk. kviste etableret mod gade. I de 4 tagboliger etableres separate genveksanlæg. I de eksisterende 20 lejligheder udskiftes stigestrenge og radiatorer.

Rosenlund

Bygherre
Danish Real Estate Investment ApS
Arkitekt
Lars Gitz Architects
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
10,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2014
Andet
Udvendig og indvendig renovering af Rosenlund i Vedbæk.

Ejendommen Nordre Fasanvej 97 A-B

Bygherre
Anne og Susan Ulbæk
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Falkon A/S, Rådgivende Ingeniører
Udført
2018 - 2019
Andet
Hovedentreprisen bestod af nyt tag på begge bygninger inkl. opretning af tag og montering af pap og skifer. Renovering af kviste samt facaden, hvor eksisterende erhvervslokale er nedlagt og ombygget til alm. beboelse. Montering af nye vinduer i hele ejendommen. Køkkentrappen i forhuset er nedtaget. Etablering af nye badeværelser inkl. nye vvs og el installationer samt sprinkleranlæg på hovedtrappen.

Islev Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
AB Clausen A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune
Udført
2017-2018
Andet
Udskiftning 1400 m2 tagbeklædning på hovedbygning.

Ellebjerg Skole

Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Christensen & Co
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune, Gregory Aggs
Udført
2016
Andet
Projektet omfatter istandsættelse og mindre ombygning af kontorlokaler, lærerforberedelse, lærerværelse med te køkken, 2 gymnastiksale med tilhørende omklædning og badeforhold samt foyer og sløjdlokale.

Strandparkskolen

Bygherre
Københavns Kommune
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
4,5 mil
Mere om projektet
Ingeniør/byggestyre
Hundsbæk & Henriksen A/S
Udført
2018
Andet
Renovering af terapibassin og omklædningsrum. Nyt vandbehandlingsteknik til svømmebadet inkl. nedbrydning og bortskaffelse af eksist. vandbehandlingsteknik. Ombygninger af selve svømmebadet inkl. nye overløbsrender, ny beklædning i bassin og diverse tilpasninger i og omkring bassinnet.

Henriksholm Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
5,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune – Lars Plenge
Udført
Primo maj 2016 – ultimo juni 2017
Andet
Til- og ombygning af Henrikholms Skole - indskolingsafsnit. Tilbygningerne ca. 265 m2 omhandler udvidelse af eksisterende klasselokaler, teatersal samt SFO lokale, hvor eksisterende lokaler omhandler sammenlægning af tre mindre lokaler, ny indretning af eksisterende toilet- område, samt etablering af et HC-toilet. Betonarbejdet omfattede udvidelse af betondæk, rampe og adgangsveje.

Blågård Skole

Byggeherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Friborg & Lassen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
8,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune, Gregory Aggs & PLH Arkitekter, Jacob Bilgrav
Udført
2015-2016
Andet
Renovering af gymnastiksal i Hovedentreprise.