Projekter

Hos Combi Byg har vi en bred vifte af referencer. Nedenfor kan du vælge den kategori, der er mest relevant for dig, eller ”Alle projekter”, hvis du vil have det fulde overblik.

AB Valdemarsgade 83-85

Bygherre
AB Valdemarsgade
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Falkon A/S Rådgivende Ingeniører
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Udskiftning af 128 stk. vinduer, hvor mørtelfugerne blev udført efter Rådvad princippet.

EF Godsbanegade

Bygherre
Ejerforeningen Godsbanegade
Arkitekt
Gaihede Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Gaihede Arkitekter
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Ejendommens tagbelægning udskiftes til eksisterende tagbrædder over tagbjælker, bygges op på ny med naturskiffer på skrå tagflader og tagpap på lige tagflader. Ny tagterrasse etableres inkl. forhøjelse af eksisterende bitrappetårne. Partiel renovering af gadefacade samt komplet udskiftning af vinduer. Komplet renovering af gårdfacaden samt komplet udskiftning af vinduer til 2-lags energiruder.

Egegårdsvej

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
Arkitekt Mads C. B. Ullstad
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Arkitekt Mads C. B. Ullstad
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Indretning/ombygning af 2800 m2 kontorindretning. Alt tømrerarbejdet er udført i egenproduktion. Inden opstart blev indvendige døre/vinduer/fodpaneler demonteret for senere genmontering. Opsætning af gipsvægge/montering af skydedøre samt isætning af nye/genbrugte døre og vinduer. Levering/montering af te-køkkener. Udskiftning af toiletter/sanitet på eksisterende toiletter. Etablering af vand/afløb til nye toiletter og tekøkkener m.m.

Vallensbæk Idræts Center

Bygherre
Vallensbæk Kommune
Rådgiver
Oluf Jørgensen A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg A/S
Udført
2014-2015
Sagsbeskrivelse
Efterisolering af begge haller samt mellembygning. Arbejdet er udført med buet isolering og efterfølgende afsluttet med en 2 lags papdækning. Under arbejdets udførelse er samtlige tagrender udskiftet til nye i Zink.

Husum Boldklub

Bygherre
Husum Boldklub
Arkitekt
BBP Arkitekter
Entrepriseform
Totalentreprise
Entreprisesum
14,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Ingholt Consult
Udført
Under opførsel - forventes klar efteråret 2019
Sagsbeskrivelse
BBP Arkitekterne, Okholm og Combi Byg står for opførelsen af 779,5 m² nyt moderne klubhus med tilhørende anlægsarbejde for Husum BK. Klubhuset opføres som en vinkelbygning, som består af 2 længebygninger med hver deres taghældning, som samlet figur fremtoner både enkelt og oplevelsesrig. Den ene fløj indeholder omklædningsrum, fælles lounge, køkken og teknikrum. Den anden rummer kantinen, taktiklokalet og kontor/ bestyrelseslokale.

Ved Næsseskoven

Bygherre
Thomas Albert
Arkitekt
Hornbæk Gruppen Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
8,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Bolius
Udført
2013-2014
Sagsbeskrivelse
Arbejdet bestod af opførsel af tilbygning med grundplan på 72 m2 i stue- og kælderplan til eksisterende hovedhus. Tilbygningen bestod blandt andet af hjemmebiograf samt vinkælder. Udvendigt bestod arbejdet af udførsel af en meget stor terrasse.

Tårnby Ny Centralklinik

Bygherre
Tårnby Kommune
Arkitekt
Tvede Rådgivende Ingeniører
Entrepriseform
Hovedentreprise inkl. haveanlæg
Entreprisesum
13,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
En kompleks byggesag. Indstøbt i alle gulve er en ”skov” af rør, der udover at skulle ligge i de rigtige lag, ligeledes skulle fikseres, så opføringerne var nøjagtigt hvor de fremtidige tandlægestole, sug mv. blev placeret som det sidste inden ibrugtagning. Ingen rør tekniske dele måtte flyttes efterfølgende; alt sad ”lige i øjet”.

Immortellevej

Bygherre
Susanne Anker Petersen
Arkitekt
Arkitekt Mikkel Thorvald Madsen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,4 mil
Mere om projektet
Byggestyre
TRI
Udført
2014-2015
Sagsbeskrivelse
Etablering af ny villa på 250 m².

Esperhave

Bygherre
Esperhaver ApS
Arkitekt
Spacefac Arkitekter
Entrepriseform
Totalentreprise
Entreprisesum
86,37 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Din Byggerådgiver - Anders Hagemann
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Opførsel af 34 klyngeboliger i totalentreprise. Boligerne er opført i 1, 1 ½ og 2 plan, med etablering af udenoms arealer inkl. belysning, opbevaringsskure samt parkeringspladser.

Islemark Børnehave

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
Tvede Rådgivende Ingeniører
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,4 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Arbejdet bestod blandt andet af nedrivning af eksisterende tag og tagkonstruktion, ny tømmerkonstruktion inkl. Isolering og dampspærre, ny eternitskifer inkl. nyt fast undertag med tagpap, nye tagrender og nedløb, beklædning ude og inde, murerreparationer af facader samt fugning af døre og vinduer efter rådvad metoden.

Vårfluevej

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
Arkitekt Ole
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
0,9 mil
Mere om projektet
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Opførelse af ny daginstitution. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion. Skalmur. Flisearbejde.

Dronninggård Børnehus

Bygherre
Rudersdal Kommune
Byggestyre
Christian Brejner
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
973.000 kr.
Mere om projektet
Byggestyre
Rudersdal Kommune
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Renovering af underetage med følgende udførte tømrerarbejder i egenproduktion: Udskiftning af systemlofter. Indretning med nye gipsvægge. Nye børnegarderober Monteret branddøre og vinduer, for optimering af brandkrav. Ombygning af toiletter. Solafskærmning ved kryberum.

Skovlyhuset

Bygherre
Rudersdal Kommune, Teknik & Miljø
Arkitekt
BBP Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
BBP Arkitekter
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Levering og montering af nyt decibellinoleumsgul samt nye gulvfliser. Levering og montering af akustiklofter, faste gipslofter og nye akustikpaneler på væg. Blænding af dørhuller samt reparation af eksisterende vægge efter nedrivning. Malerbehandling af vægge, indvendigt træværk samt nyt facadeparti.

Kennedygården – daginstitution

Bygherre
KAB
Arkitekt
DSA Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,7 mil
Mere om projektet
Byggestyre
DSA Arkitekter
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Vindues- og facaderenovering i hovedentreprise. Arbejdet bestod i udskiftning af facadepartier og tagbelægning, med tilhørende opsætning af stillads. Nedrivning af gamle teglsten samt efterisolering og lægning af nye teglsten, med rygning og grater lagt i mørtel.

Herberg for unge, København

Bygherre
Københavns Kommune, Byggeri København
Arkitekt
BBP Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,7 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Ombygning af 500 m2 til Herberg for unge.