Projekter

Hos Combi Byg har vi en bred vifte af referencer. Nedenfor kan du vælge den kategori, der er mest relevant for dig, eller ”Alle projekter”, hvis du vil have det fulde overblik.

Dronninggård Børnehus

Bygherre
Rudersdal Kommune
Byggestyre
Christian Brejner
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
973.000 kr.
Mere om projektet
Byggestyre
Rudersdal Kommune
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Renovering af underetage med følgende udførte tømrerarbejder i egenproduktion: Udskiftning af systemlofter. Indretning med nye gipsvægge. Nye børnegarderober Monteret branddøre og vinduer, for optimering af brandkrav. Ombygning af toiletter. Solafskærmning ved kryberum.

Skovlyhuset

Bygherre
Rudersdal Kommune, Teknik & Miljø
Arkitekt
BBP Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
BBP Arkitekter
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Levering og montering af nyt decibellinoleumsgul samt nye gulvfliser. Levering og montering af akustiklofter, faste gipslofter og nye akustikpaneler på væg. Blænding af dørhuller samt reparation af eksisterende vægge efter nedrivning. Malerbehandling af vægge, indvendigt træværk samt nyt facadeparti.

Kennedyhuset – daginstitution

Bygherre
KAB
Arkitekt
DSA Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,7 mil
Mere om projektet
Byggestyre
DSA Arkitekter
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Vindues- og facaderenovering i hovedentreprise. Arbejdet bestod i udskiftning af facadepartier og tagbelægning, med tilhørende opsætning af stillads. Nedrivning af gamle teglsten samt efterisolering og lægning af nye teglsten, med rygning og grater lagt i mørtel.

Herberg for unge, København

Bygherre
Københavns Kommune, Byggeri København
Arkitekt
BBP Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,7 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Ombygning af 500 m2 til Herberg for unge.

CPH Business House

Bygherre
CPH Business Park A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
5,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Arbejdet bestod af ombygningen af to kantiner med en kapacitet på i alt 508 spisepladser fordelt på 368 spisende. Ny-indretning af indgangspartier, centergang, mødelokaler elevatorforrum, trappeskakte samt 2. sal og gang. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion og udgjorde ca. 3/4 dele af entreprisen.

Novo Nordisk, Måløv

Bygherre
Novo Nordisk A/S
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
25,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
På OLP byggeriet for Novo Nordisk i Måløv har vi stået for lukningsentreprisen, primært bestående af hele klimaskærmen, herunder skalmuring, renrum, døre, vinduer og facadepartier (med og uden automatik), levering og montering af Parocelementer, tagdækning m.v.. Inde i bygningen har vi desuden stået for opførelsen af mere end 2000 m2 porebeton vægge i tæt samarbejde med de fremskredne installationsfag.

Axelborg

Bygherre
DLG a.m.b.a. Axelborg
Arkitekt
VETZ Byggerådgivning
Entrepriseform
Hoved/totalentreprise
Entreprisesum
5,04 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg A/S
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Vi har udført en indretning efter bygherrens ønske, og herfra projekteret ventilation, El, vægge lofter og gulve i samarbejde med arkitektfirmaet VEZT Byggerådgivning. Der er i renoveringen taget skyldigt hensyn til de ”gamle” indretninger, alle paneler på vægge er blevet genskabt ligesom, det er de eksisterende døre vi har ombygget, så det samlede udtryk fremstår som resten af bygningen.

Rambøll

Bygherre
Rambøll Danmark A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll Danmark A/S
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Ombygning af kontorlokaler.

Hotel Hilton

Bygherre
Hotel Hilton
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
2,0 mill
Mere om projektet
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Renovering af 120 badeværelser samt toiletter i lobbyen. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion.

Fairway House, Reception og foyer

Bygherre
K/S Niram Core Plus 2 c/o DEAS A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
165.000
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Foyer og reception – opsætning af lamelparketvæg, montering af egetræslysninger, montering af lodretstående gulvbrædder. De- samt genmontering af loft ved gipsvæg. Levering og montering af ny gipsvæg samt fodpaneler.