Renovering

Vi udfører renoveringsopgaver som både fagentrepriser og hovedentrepriser. Fælles for dem alle, er en stor håndværksmæssig stolthed, og en sikker forståelse for balancen mellem fornyelse og bevaring.

EF Godsbanegade

Bygherre
Ejerforeningen Godsbanegade
Arkitekt
Gaihede Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Gaihede Arkitekter
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Ejendommens tagbelægning udskiftes til eksisterende tagbrædder over tagbjælker, bygges op på ny med naturskiffer på skrå tagflader og tagpap på lige tagflader. Ny tagterrasse etableres inkl. forhøjelse af eksisterende bitrappetårne. Partiel renovering af gadefacade samt komplet udskiftning af vinduer. Komplet renovering af gårdfacaden samt komplet udskiftning af vinduer til 2-lags energiruder.

Egegårdsvej

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
Arkitekt Mads C. B. Ullstad
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Arkitekt Mads C. B. Ullstad
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Indretning/ombygning af 2800 m2 kontorindretning. Alt tømrerarbejdet er udført i egenproduktion. Inden opstart blev indvendige døre/vinduer/fodpaneler demonteret for senere genmontering. Opsætning af gipsvægge/montering af skydedøre samt isætning af nye/genbrugte døre og vinduer. Levering/montering af te-køkkener. Udskiftning af toiletter/sanitet på eksisterende toiletter. Etablering af vand/afløb til nye toiletter og tekøkkener m.m.

Vallensbæk Idræts Center

Bygherre
Vallensbæk Kommune
Rådgiver
Oluf Jørgensen A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg A/S
Udført
2014-2015
Sagsbeskrivelse
Efterisolering af begge haller samt mellembygning. Arbejdet er udført med buet isolering og efterfølgende afsluttet med en 2 lags papdækning. Under arbejdets udførelse er samtlige tagrender udskiftet til nye i Zink.