Service/ rammeaftaler

Det gode samarbejde og den løsningsorienterede tilgang er udgangspunktet for enhver god ramme- eller serviceaftale, og derfor er vi stolte af vores lange samarbejder med både kommuner og virksomheder.

Københavns Rådhus

Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Barfoed & Rasmussen Arkitekter
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
0,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Etablering af gangbroer/beskyttelse af snesmeltningsanlæg ved mellembygningen.

Østerbrohuset, Kbh Ø

Bygherre
KBH Fritid, Planlægning, Byudvikling
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
DSA Arkitekter
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Totalombygning af herre, dame samt handicaptoiletter i stuen og på 1. sal. Arbejdet bestod af: Omlægning af vand- og kloakinstallationer. Ændring af ventilationsanlæg. Montering af Steniplader samt opsætning af akustikpudsloft. Foretaget ændringer af murede skillerum. Etablering af polyurethangulv. Opsætning af glasvægge og døre. Nye el-installationer.

Københavns Kommune

Bygherre
Københavns Kommune
Entrepriseform
Rammeaftale løbende drift
Entreprisesum
35,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
4 årig kontrakt fra 2016
Sagsbeskrivelse
Rammeaftalen omfatter løbene vedligeholdelse på alle bygninger i de 2 distrikter, hvor der både er hospitaler, storkøkkener samt laboratorier, der hver især skal leve op til en rækker lovgivningsmæssige krav, som gælder arbejde i sterile miljøer. Flere af stederne skal leve op til GMO krav omkring tæthed og rengøringsvenlighed. Under udførelsen er vi i tæt samarbejde med Københavns Kommune samt deres akutdrift.

Team Bade

Bygherre
Københavns Kommune Team Bade
Arkitekt
NØHR & SIGSGAARD
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Projektet blev udført som et klumpudbud for Københavns Kommune på baggrund af vores rammeaftale med Kommunen. Projektet omfattede istandsættelse af baderum, omklædning og svømmehal, udførelse af nye afretningslag inkl. faldopbygninger og klinkebeklædninger samt opsætning af fliser fra gulv til loft, inkl. special krav til vandtætning og rengøring på vægge, gulve og lofter.

Tapeten

Bygherre
Ballerup Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
0,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Ballerup Kommune
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Combi Byg har siden 2016 haft rammeaftale med Ballerup Kommune. I den forbindelse har Combi Byg renoveret Tapeten, som er Ballerup Kommunes kulturhus/aktivitetscenter.

Kirsebærhavens Plejehjem

Bygherre
Københavns Kommune, Sunheds- og Omsorgsforvaltningen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
0,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
København Kommune
Udført
2017
Sagsbeskrivelse
Renovering af anrettekøkken samt affaldsplads m.m. iht. aftalte omfang. Udvendigt: opmåling af jernport ved tilhørende affaldsplads samt tildannelse af brolægning pga. udvidelsen. Indvendigt: afdækning af gulve samt opsætning af støvvægge for stor hensynstagene til brugerne på stedet, for efterfølgende miljøsanering og nedrivning, montering af nyt el og trækning af nyt vand/afløb, opsætning af køkken, fliser, nyt gulv samt afsluttende rengøring.