Skoler

Med fokus på kvalitet og sikkerhed, udfører vi en række renoveringsprojekter og nybyggeri på skoler og gymnasier.

Islev Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
AB Clausen A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Udskiftning 1400 m2 tagbeklædning på hovedbygning.

Ellebjerg Skole

Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Christensen & Co
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Projektet omfatter istandsættelse og mindre ombygning af kontorlokaler, lærerforberedelse, lærerværelse med te køkken, 2 gymnastiksale med tilhørende omklædning og badeforhold samt foyer og sløjdlokale.

Strandparkskolen

Bygherre
Københavns Kommune
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
4,5 mil
Mere om projektet
Ingeniør/byggestyre
Hundsbæk & Henriksen A/S
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Renovering af terapibassin og omklædningsrum. Nyt vandbehandlingsteknik til svømmebadet inkl. nedbrydning og bortskaffelse af eksist. vandbehandlingsteknik. Ombygninger af selve svømmebadet inkl. nye overløbsrender, ny beklædning i bassin og diverse tilpasninger i og omkring bassinnet.

Henriksholm Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Kommune
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Til- og ombygning af Henrikholms Skole - indskolingsafsnit. Tilbygningerne ca. 265 m2 omhandler udvidelse af eksisterende klasselokaler, teatersal samt SFO lokale, hvor eksisterende lokaler omhandler sammenlægning af tre mindre lokaler, ny indretning af eksisterende toilet- område, samt etablering af et HC-toilet. Betonarbejdet omfattede udvidelse af betondæk, rampe og adgangsveje.

Blågård Skole

Byggeherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Friborg & Lassen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
8,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Københavns Kommune & PLH Arkitekter
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Renovering af gymnastiksal beliggende 5m under jorden. Spunds mod off. vej, hertil udgravning, afspærring, varsling samt førregistrering og møder med tilstødende ejendomme. Understøtning/tætning af betonvægge. Udgravning til pumpebrønde/styring og kloak samt tilslutning af dræn. Betonrenovering af facade inkl. nedrensning af belægning samt tag-konstruktion, for udførsel af ny betonfils udvendigt og indvendig behandling af gamle betonbjælker.

Nyager Skole

Bygherre
Rødovre Kommune
Arkitekt
Lars Plenge
Entrepriseform
Fagentreprise - Murer
Entreprisesum
1,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Lars Plenge
Udført
2013
Sagsbeskrivelse
Ny tilbygning af etape 3 SFO. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion. Skalmur & flisearbejde.

Køge Gymnasium

Bygherre
Køge Gymnasium
Arkitekt
R Arkitekter
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
1,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Skjøde Knudsen
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Nyopførelse af 1000 m² multihal. Arbejdet omfatter murer, tømrer/snedker & VVS arbejde. Alt er udført i egenproduktion.